Home / Knowledge Centre

Uw technische vragen Uw technische vragen

Zijn mijn data veilig?

Ja. Alle bestanden van onze klanten zijn veilig. Wij kunnen alle databases tot ieder tijdstip herstellen afhankelijk van uw gegevensplan die wederom afhankelijk is van datavolume en traffic. Wij spiegelen de data van onze klanten in een secundaire geografische regio, om te zijn gewapend tegen eventuele uitvallen van het netwerk. Bovendien maken wij gedurende de gehele dag regelmatige database reservekopiën. Deze worden opgeslagen in verschillende server in primaire en secundaire datacentra.

Is mijn data beveiligt?

Ja. Alle data van onze klanten zijn beveiligt. De bestanden worden opgeslagen in een dedicated database op een beveiligde niet-lokale server in een Tier IV datacentrum. De toegang tot het systeem wordt gecontroleerd door een registratiesleutel of door user/paswoord – afhankelijk van uw oplossing.

Waar wordt mijn data opgeslagen?

Alle data zijn opgeslagen op een niet-lokale server in een Tier IV datacentrum.

Is een integratie met mijn bestaande IT systemen mogelijk?

Ja. Wij bieden API toegang voor al onze kernfunctionaliteiten door het gebruik van RESTful en JSON diensten.

Waar ligt de broncode?

De broncode wordt uit ontwikkelingsredenen en voor versiebeheer en opgeslagen in een cloud-gebaseerde broncontrole. Van deze wordt dagelijks een back-up gemaakt op onze hoofdserver, waarvan wederom een externe veiligheidskopie wordt gemaakt. Dit dient ook als opslagplaats voor de code. De klanten hebben de mogelijkheid een escow overeenkomst te sluiten. Wij kopiëren onze code op de escrow servers op dezelfde basis als overeenkomsten met individuele klanten.

Is er een maximum datacapaciteit?

Nee. Als u meer nodig heeft, hebben wij de mogelijkheid uw datacapaciteit te verhogen.

Gebruikt UD Group internationale datacentra?

Ja. Wij opereren van datacentra in 20 regio’s verdeeld over de gehele wereld. Dit maakt het ons mogelijk een datacentrum geografisch in de buurt te gebruiken en zo een betere performance te bereiken.

Welke support services zijn verkrijgbaar?

Voor alle klantenbehoeftes bieden wij verschillende ondersteuningspakketten aan, altijd op basis van overeenkomsten met individuele klanten. Onze supportdesk is bij behoefte 24 / 7 bereikbaar en werkt op ITIL-basis.

In wat is UD platform geschreven?

Onze software is geschreven in het actueelste Microsoft.Net Framework met Win.Forms, WPF en APS.Net. De talen zijn C# en VB.Net.

Heb ik toegang tot mijn gegevens?

Voor een grootdeel van onze oplossingen kunnen wij een dienstverlening aanbieden waarbij uw database meerdere keren op vastgelegde tijden wordt gekopieerd. Deze veiligheidskopiën worden geüpload op een ftp naar uw keuze. In andere gevallen stellen wij uw gegevens op aanvraag ter beschikking.

Kunnen derde mijn klantengegevens inzien?

Nee. De enige met toegang zijn geautoriseerde UD Group medewerkers voor support en ontwikkelingsredenen.

Wat is de up time?

De up time ligt bij meer dan 99 procent.

Op welke besturingssystemen kan ik UD oplossingen gebruiken?

Onze oplossingen werken op elk Windows systeem vanaf Window XP.